Clubul de studii asiatice

Adeziune

<p align=”center”><em>Pentru inscrieri va rugam completati si semnati adeziunea  atasata. Adeziunea trebuie adusa la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, Departamentul de Economie, Administrarea Afacerilor si Turism, corp H, cam. H 105</em></p>
<p align=”center”><strong>Strada Universităţii nr. 13, Suceava, 720229, Fax: 0230520263</strong></p>
<p align=”center”><strong>email:   clubasiaromania@yahoo.com</strong></p>

<h2 style=”text-align: center;”><a href=”http://romaniaindia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Adeziune-Clubul-de-Studii-Asiatice-Romania-India.pdf” target=”_blank” rel=”attachment wp-att-35″>Descarca Adeziune</a></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><a href=”http://romaniaindia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Romania-India-Obiective.pdf” target=”_blank” rel=”attachment wp-att-36″>Descarca Obiective</a></h2>
<p align=”center”><strong>Adeziune</strong></p>
<strong> </strong>

Subsemnatul(a)……………………………………………………, student/absolvent al Facultăţii………………………………………… din cadrul Universităţii……………………………………………….,  programul de studii……………………………………, cu numărul.de telefon..………………….., adresa de email…….……………………… , prin prezenta adeziune, menţionez că sunt  de acord cu obiectivele <strong>Clubului  de studii Asiatice România-India</strong> din cadrul Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava şi doresc să particip la activităţile organizate în cadrul acestui club.
<p align=”center”><strong> </strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
<p align=”center”><strong> </strong></p>
Data  <strong>  </strong><strong>                                                                                 </strong>   Semnătura,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Contact

Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Departamentul de Economie, Administrarea Afacerilor şi Turism
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297
Mobil 0740019277
E-mail: clubasiaromania@yahoo.com
Biblioteca Clubului de Studii Asiatice
Corp A, camera A 036a
www.romaniaindia.ro